Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

Na stanowiska robotnicze

II. Szkolenie dla  pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / 8 godzin/

1.      Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

2.      Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3.       Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

4.       Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

 

Forma szkolenia: instruktaż

Pierwsze szkolenie okresowe: do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Następne szkolenie okresowe: do 3 lat