Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

Świadectwo kwalifikacji

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO PROWADZI NASTĘPUJĄCE KURSY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY

KURSY NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB:
Kurs kwalifikacji wstępnej
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej przyspieszonej
Kurs okresowy
TERMINY OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ OKRESOWYCH:Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
Prawo jazdy kat. C lub D uzyskane po raz pierwszy Termin uzyskania wpisu w prawie jazdy
D – do 31.12.1980r. 10.09.2009r.
C – do 31.12.1980r. D – od 01.01.1981r. do 31.12.1990r. 10.09.2010r.
C – od 01.01.1981r. do 31.12.1995r. D – od 01.01.1991r. do 31.12.2000r. 10.09.2011r.
C – od 01.01.1996r. do 31.12.2000r. D – od 01.01.2001r. do 31.12.2005r. 10.09.2012r.
C – od 01.01.2001r. do 31.12.2005r. D – od 01.01.2006r. do 10.09.2008r. 10.09.2013r.
C – od 01.01.2006r. do 10.09.2009r. 10.09.2014r.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy zobowiązany uzyskać jest wpis do polskiego krajowego prawa jazdy potwierdzający spełnienie następujących wymagań:

– nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania lekarskie)

– nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badanie psychologiczne)

– uzyskał kwalifikację wstępną (nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kat. D, D+E,D1, D1+E wydane do 10.09.2008r.) lub ukończył szkolenie okresowe

SZKOLENIE PROWADZIMY DLA PAŃSTWA W DOWOLNYCH TERMINACH I GODZINACH DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO POTRZEB.

W przypadku równoczesnego szkolenia na prawo jazdy (jednej lub kilku kategorii) i szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej propponujemy rabat.

W naszym ośrodku działa pracownia badań psychologicznych.