Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

Wymagania

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
3. odbyła wymagane szkolenie,
4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

14 lat – dla kategorii AM
16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T
18 lat – dla kategorii A2 lub B ,B+E, C1, C1+E
20 lat – dla kategorii A, jeśli masz już co najmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2 ,
21 lat – dla kategorii C, C+E, D1 lub D1+E,
24 lata – dla kategorii A, jeśli nie masz co najmniej 2 lata prawo jazdy kategorii A2, D, D+E.