Szkolimy najlepszych

Już dziś zapisz się na kurs w OSK AUTO

Kursy na kategorie

AM, A2, A1, A, B1, B, B+E,
C, C+E, D, T

Doświadczenie

Uczymy już ponad 20 lat

Wymagania

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jezeli:

  1. osiagnela wymagany dla danej kategorii wiek,
  2. uzyskala orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  3. odbyla wymagane szkolenie,
  4. zdala z wynikiem pozytywnym egzamin panstwowy.

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

  1. 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T
  2. 18 lat – dla kategorii A2 lub B ,B+E, C, C+E, C1, C1+E
  3. 20 lat – dla kategorii A
  4. 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E